Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie obejmujące całodzienne wyżywienie przez wszystkie dni tygodnia przez okres 24 miesięcy

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
 

nr identyfikatora postępowania: "ocds-148610-053c5720-d44e-11eb-911f-9ad5f74c2a25"

Numer identyfikatora postępowania: "167abc37-f071-4d8c-9c03-7cdd8577bd9e"

PDFOgłoszenie - post. nr Zp-1-456-2021 - przygotowanie i dostarczanie posiłków.pdf
DOCXSWZ - przygotowanie i dostawa posiłków - 2021.docx
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - przygotowanie i dostarczanie posiłków.pdf
PDFPytania i wyjaśnienia treści SWZ i modyfikaji SWZ - przygotowanie i dostarczanie posiłków 2021.pdf

 

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 1.pdf
 

UWAGA: 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 24-08-2021r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-08-2021r. o godz. 11:00

Wersja XML