Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5091807968145438567078651447142280000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
56504475535470209731225471297613443626011938202346694
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556353834561541956685057585357304991517053375830
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
635045375635528860415798494953624904484744935743
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3393269612171478232443004379030982494522839805473
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
401937511433184320791726498216086554308342322683
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8531455111311359808538738141403160627123640
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
310000000349567606695
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000324
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 52622
 2. KONKURSY 2020r.
  Wyświetleń: 41188
 3. Kontakt
  Wyświetleń: 22784
 4. ZAPYTANIA O CENĘ
  Wyświetleń: 12297
 5. POSTĘPOWANIA DO 30 TYSIĘCY EURO
  Wyświetleń: 8705
 6. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  Wyświetleń: 7747
 7. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6685
 8. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie obejmujące całodzienne wyżywienie przez wszystkie dni tygodnia przez okres 24 miesięcy
  Wyświetleń: 6637
 9. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 5785
 10. Przetarg na żywienie pacjentów ZOL
  Wyświetleń: 5780
 11. Usługi prania dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 5438
 12. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 4979
 13. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4933
 14. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 4716
 15. Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez okres 12 m-cy
  Wyświetleń: 4623
 16. Przetarg na sprzątanie pomieszczeń
  Wyświetleń: 4552
 17. Przetarg na dostawę pieluchomajtek, podkładów i myjek
  Wyświetleń: 4550
 18. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4449
 19. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 4397
 20. Kierownik jednostki
  Wyświetleń: 4391
 21. ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 4286
 22. Statut organizacyjny jednostki
  Wyświetleń: 4282
 23. Dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowch niepodfoliowanych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 4274
 24. Przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku
  Wyświetleń: 4267
 25. Dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych oraz myjek jednorazowych niepodfoliowanych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 4160
 26. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 3673
 27. Dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowych niepodfoliowanych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 3567
 28. ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGĘ OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
  Wyświetleń: 3548
 29. Przetarg etap I – rozbiórka budynku gospodarczego
  Wyświetleń: 3536
 30. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 3531
 31. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 3496
 32. Przetarg na sprzątanie pomieszczeń na rok 2011
  Wyświetleń: 3489
 33. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 3445
 34. 2017
  Wyświetleń: 3339
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3320
 36. 2018
  Wyświetleń: 3265
 37. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2014
  Wyświetleń: 3236
 38. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 3209
 39. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2014
  Wyświetleń: 3199
 40. Przetarg na sprzątanie pomieszczeń na rok 2010
  Wyświetleń: 3174
 41. ARCHIWUM
  Wyświetleń: 3023
 42. Przetarg na sprzątanie pomieszczeń na rok 2013
  Wyświetleń: 3010
 43. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3008
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3004
 45. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO
  Wyświetleń: 2998
 46. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2935
 47. POSTĘPOWANIA DO 30 TYS. EURO
  Wyświetleń: 2933
 48. INTERNETOWY SERWIS JEDNOSTKI
  Wyświetleń: 2888
 49. USŁUGI PRANIA DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE
  Wyświetleń: 2837
 50. Przebudowa i termomodernizacja istniejącej zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2830
 51. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2013
  Wyświetleń: 2811
 52. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2015
  Wyświetleń: 2742
 53. DORADZTWO TECHNICZNE I FINANSOWE PROJEKTU
  Wyświetleń: 2728
 54. USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE 2018r.
  Wyświetleń: 2601
 55. ZAKUP I DOSTAWA RĘKAWIC JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE 2020
  Wyświetleń: 2569
 56. ARCHIWUM
  Wyświetleń: 2451
 57. USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ SZOZ W NIEMODLINIE- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2442
 58. Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych oraz myjek jednorazowych 2017
  Wyświetleń: 2413
 59. 2013
  Wyświetleń: 2318
 60. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.3 E - usługi publiczne
  Wyświetleń: 2165
 61. 2014
  Wyświetleń: 2113
 62. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie obejmujące całodzienne wyżywienie przez wszystkie dni tygodnia przez okres 24 miesięcy
  Wyświetleń: 2112
 63. 2015
  Wyświetleń: 2065
 64. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu o dofinansowanie w ramach konkursu na rewitalizację: RPO WO 2014-2020 Działanie 10.2 Inwestycje wynikajace z Lokalnych Planów Rewitalizacji.
  Wyświetleń: 2027
 65. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO 2019
  Wyświetleń: 2020
 66. Ogłoszenie o konkursie 2016
  Wyświetleń: 2013
 67. 2012
  Wyświetleń: 1997
 68. 2010
  Wyświetleń: 1978
 69. 2019
  Wyświetleń: 1967
 70. 2016
  Wyświetleń: 1960
 71. Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych
  Wyświetleń: 1950
 72. 2011
  Wyświetleń: 1920
 73. Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 1918
 74. 2020
  Wyświetleń: 1784
 75. Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych 2019
  Wyświetleń: 1778
 76. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1767
 77. PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO SZOZ W NIEMODLINIE OBEJMUJĄCE CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE PRZEZ WSZYSTKIE DNI TYGODNIA PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY 2019
  Wyświetleń: 1643
 78. ROZEZNANIE RYNKU NR 2/REWITALIZACJA/2018 NA USŁUGĘ REALIZACJI SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
  Wyświetleń: 1633
 79. ZAKUP I DOSTAWA PIELUCHOMAJTEK, PODKŁADÓW CHŁONNYCH ORAZ MYJEK JEDNORAZOWYCH 2019
  Wyświetleń: 1630
 80. test123
  Wyświetleń: 1561
 81. ZAKUP I DOSTAWA PIELUCHOMAJTEK, PODKŁADÓW CHŁONNYCH ORAZ MYJEK JEDNORAZOWYCH
  Wyświetleń: 1547
 82. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Wyświetleń: 1538
 83. USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE 2019r.
  Wyświetleń: 1520
 84. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2019
  Wyświetleń: 1512
 85. ZAKUP I DOSTAWA MEBLI
  Wyświetleń: 1504
 86. Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla SZOZ w Niemodlinie – 25 zadań częściowych 2020
  Wyświetleń: 1492
 87. Ogłoszenie o konkursie 2017
  Wyświetleń: 1426
 88. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1371
 89. ZAKUP I DOSTAWA RĘKAWIC JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Wyświetleń: 1311
 90. Ogłoszenie o konkursie 2018
  Wyświetleń: 1283
 91. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Wyświetleń: 1279
 92. ARCHIWUM 2
  Wyświetleń: 1251
 93. RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SZOZ NIEMODLIN
  Wyświetleń: 1251
 94. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1225
 95. DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
  Wyświetleń: 1209
 96. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1193
 97. Przebudowa i termomodernizacja istniejącej zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Niemodlinie
  Wyświetleń: 1168
 98. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie obejmujące całodzienne wyżywienie przez wszystkie dni tygodnia przez okres 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1148
 99. ZAKUP I DOSTAWA PIELUCHOMAJTEK, PODKŁĄDÓW CHŁONNYCH ORAZ MYJEK JEDNORAZOWYCH DLA SZOZ W NIEMODLINIE 2021
  Wyświetleń: 1065
 100. ZAKUP I DOSTAWA PIELUCHOMAJTEK, PODKŁADÓW CHŁONNYCH ORAZ MYJEK JEDNORAZOWYCH 2020
  Wyświetleń: 1064
 101. USŁUGI PRANIA DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE
  Wyświetleń: 1031
 102. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
  Wyświetleń: 1030
 103. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE 2020
  Wyświetleń: 981
 104. Ogłoszenie o konkursie 2018
  Wyświetleń: 950
 105. ŚWIADCZENIE USŁUGI PRANIA DLA SZOZ W NIEMODLINIE
  Wyświetleń: 840
 106. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 728
 107. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Wyświetleń: 616
 108. ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
  Wyświetleń: 532
 109. KONKURSY 2022r.
  Wyświetleń: 428
 110. KONKURSY
  Wyświetleń: 354
 111. PLATFORMA ZAKUPOWA
  Wyświetleń: 228
 112. ZAKUP I DOSTAWA PIELUCHOMAJTEK, PODKŁADÓW CHŁONNYCH ORAZ MYJEK JEDNORAZOWYCH DLA SZOZ W NIEMODLINIE 2022
  Wyświetleń: 180
Wersja XML