Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DORADZTWO TECHNICZNE I FINANSOWE PROJEKTU

Doradztwo techniczne i finansowe projektu pn.: Rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2014-2020 Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXzał. 1 Treść oferty.docx
PDFzał. 2 Wzór umowy.pdf
PDFModyfikacja z dnia 23.01.2018.pdf
DOCXzał. 1 Treść oferty - modyfikacja z dnia 23.01.2018.docx

PDFProtokół z wyboru 29.01.2018.pdf
 

 

Wersja XML